Disclaimer

De applicatie is uitgebreid getoetst aan de dagelijkse praktijk van verschillende waterschappen. Niettemin is het mogelijk dat u onjuistheden ontdekt of anderszins suggesties heeft voor aanpassing van de applicaties. SIKB is u zeer erkentelijk voor het doorgeven van uw opmerkingen. SIKB stelt deze applicaties om niet beschikbaar voor vrij gebruik en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.


Start de checklist Bbk-Toezicht (waterbeheer)