Over de checklist

Door middel van een aantal keuzeschermen, meestal ja/nee/onbekend vragen, doorloopt u de verschillende schema’s van Het Bbk-Toezicht (waterbeheer).


Allereerst krijgt u een keuzevraag over de handhavingsactie op het scherm te zien: Was deze actie gepland naar aanleiding van een melding of was de actie een min of meer toevallige constatering? Vervolgens kunnen gegevens over de locatie en het type toepassing in het scherm worden ingevuld. Tot slot doorloopt u een aantal vragen met betrekking tot de feitelijke situatie en het handhavingspoor.


Het antwoord van iedere vraag bepaalt welke vervolgvraag er gesteld moet worden. Het langste pad wat u kan afleggen is 22 keuzeschermen.


Als u de applicatie heeft doorlopen, krijgt u een overzicht van de beantwoorde vragen te zien op het scherm. Deze resultaten kunnen per email worden verstuurd.


De app maakt het zelfs mogelijk om in het veld foto’s of filmpjes toe te voegen aan de beoordeling. Hierdoor biedt de beoordeling u de basisinformatie om, terug op kantoor, een handhavingsrapport op te stellen en waar nodig handhavend op te treden. De afweging of handhavend opgetreden moet worden, dient uiteraard nog door de waterbeheerder zelf gemaakt te worden.


Start de checklist Bbk-Toezicht (waterbeheer)