Is de melding akkoord bevonden door Agentschap NL en de afdeling Vergunningverlening? Hiervoor kan eventueel gebruik gemaakt worden van het digitale formulier voor de beoordeling van meldingen (zie ook www.sikb-bbkb.nl). Het vertrekpunt nu is dat de beoordeling goed of voldoende is beoordeeld.